Global Nyelviskola

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Arra törekszünk, hogy minden hallgató elérje kitűzött célját: a hatékony kommunikációt. Az órákon központi szerepet kap a kommunikációs készségek fejlesztése, a meglévő nyelvi tudás megerősítése. A nyelvet olyan szituációkban használjuk, ami a hétköznapokból mindenki számára ismert, ezért aktív részvételre buzdít.
Minden nyelvtanuló számára létezik egy saját módszer arra, hogy hatékonyan sajátítson el idegen nyelvet. Ennek alapján hisszük és tudjuk, hogy nem a hallgató van a módszerért, hanem a módszer van a hallgatóért. Tanárainkkal egyénre szabott megoldásokat keresünk és a célokat a hallgató elvárásaihoz igazítjuk.

Vállalati tanfolyamokon nagy hangsúlyt fektetünk a hallgató szakmai és személyes tapasztalataira, hiszen ez felbecsülhetetlen kiinduló pontot jelent a szakmai anyag összeállításában.

Módszerünk alapja a kommunikatív nyelvoktatás. Nagyobb hangsúlyt helyezünk a folyékonyságra, mint a helyességre. Nem feltétlenül az a hallgató a legsikeresebb nyelvtanuló, aki a leghelyesebben tudja alkalmazni a nyelvtani ismereteket. A hibák a tanulási folyamat természetes, tanulást segítő részei. A nyelvtani helyességhez való szigorú ragaszkodás a hallgatóknál gyakran frusztrációhoz és passzivitáshoz vezet.

Egy csapat vagyunk; csapatban szeretünk dolgozni, csapatban szeretünk gondolkodni. Sikerünk kulcsa, hogy nyitottak vagyunk az újra, a fejlődésre, mind a tananyag, mind kollégáink szempontjából. Tesszük mindezt egy olyan adminisztrációs háttérrel és ügyfélszolgálattal, ami elengedhetetlen az összehangolt munkához, a hallgatói elégedettséghez és munkatársaink minőségi oktatásához.